Say Goodbye to your Expensive Cable Subscription!USA flag
Thank you for your purchases @ ExYUIPTV.
💝

Please read these rules carefully. This is the ExYU IPTV Return and Refund Policy. This Return and Refund Policy is licensed by Terms Feed to ExYU IPTV.


Subscription products
Refund policy - IPTV Services

We firmly believe in our products and support them 100%, but understand that they cannot work perfectly for everyone at all times. If you are not satisfied with your purchase or if you encounter a problem that we cannot solve and which makes the system unusable, we will be happy to provide you with a value of 90% in refund, if asked for one within 30 days of your initial purchase.

Meaning,
You will ONLY pay for ONE Month of Service and the rest of your purchase will be refunded to you.
Prices for ONE moths service can be checked on our SHOP page.

Some details of the conditions:

We cannot refund due to technical problems, unless you allow us to help you well. If we cannot solve the problem for you, we will authorise the refund for you. Please open contact with us before requesting a refund for a technical problem.
Refunds can only be issued within 29 days of the date of purchase. After 29 days, NO refund can be processed.


See the points below to better understand the % of reimbursement:

Within 1 day = 100% FREE 24h Tests provided - NO payment necessary

Within 29 days = up to 90% refund (You will ONLY pay for ONE Month of Service and the rest of your purchase will be refunded to you)

After 30+ days = NO refund.If you paid with credit cards, refunds are usually processed and funds returned to the customer’s bank account debit card within 20 business days.

However, there are cases in which a refund takes longer to process, up to 90 days.

We recommend that you Contact us for assistance if you are having trouble receiving or purchasing a subscription.

Contact us
If you have any questions about our return and refund policy, please Contact us
Easy 2-step ACTIVATION process:

1. Please make sure you take 24H FREE Test before you make your final purchase.

2. After successful payment, within the next 24H, you will receive your IPTV line to provided email/contact.
If 3, 6,12 or 24 Month Service is chosen/paid, your 30 DAYS EXTRA period will be activated first in which you are FULLY covered by our Refund Policy stated on this page for the remaining paid subscription, after which the remaining activation period will automatically follow.

Thank You for understanding.

Enjoy...
ISP Blockage of IPTV and the use of VPN Services with IPTV

There has been known cases of local ISP blockage of some of our IPTV Services in certain coutries.
In case you start experiencing these problems, we ALWAYS recommend the use of VPN Service!
Even if you do not experience any Blockage by your ISP at the moment, it is ALWAYS recommended to use VPN Service while watchimg IPTV.

IPTV works in any country as long as your Internet Service Provider (ISP) allows IP from IPTV service providers (because for example some of our IPTV packages do not work in the Netherlands, UK, ROI, Germany, Spin without using paid VPN Service).
Recommended VPN Service HERE!
Some ISPs do not allow the connection, so it will not work. But with the use of a VPN it should work again. This possible problem is sometimes faced by all IPTV services.
This is another reason why
we insist on FREE TEST first, before buying any package.

Please understand.
In case that your line STOPS to work due to your ISP starts blocking our IPTV Service, we will NOT be able to Refund you.
Please use recommended VPN Service in the link provided in the text above, or any other VPN Service that suits your needs and solves this problem for You.

Thank you.

ExYU flag
Zahvaljujemo na kupovini @ ExYUIPTV.
💝

Molimo pažljivo pročitajte ova pravila. Ovo je ExYU IPTV politika povrata/refundacije. Ovu politiku povrata/refundacije licencira Terms Feed ExYU IPTV.


Pretplatni proizvodi
Politika povrata novca - IPTV usluge

Čvrsto vjerujemo u svoje proizvode i podržavamo ih 100%, ali morate da razumijete da oni u svakom trenutku ne mogu savršeno raditi za sve. Ako niste zadovoljni kupovinom ili naiđete na problem koji ne možemo zajednički riješiti, a koji sistem za Vas čini neupotrebljivim, rado ćemo vam pružiti povrat u iznosu do 90% u roku od 30 dana od početne kupovine.

Znači,
platit ćete SAMO JEDNU mesečnu pretplatu/uslugu, a ostatak kupnje će vam biti vraćen/refundiran.
Cijene jednomjesečne pretplate možete vidjeti na SHOP strani.

Neki detalji uslova:

Povrat NE možemo izvršiti zbog tehničkih problema, osim ako nam ne dopustite da vam dobro pomognemo. Ako ne možemo riješiti vaš problem, bit će vam odobren povrat novca. Molimo vas, otvorite kontakt s nama prije nego što zatražite povrat novca zbog tehničkog problema.
Povrat novca može se izvršiti samo u roku od 29 dana od dana kupovine. Nakon 29 dana povrat novca NE može se izvršiti.


Pogledajte donje tačke kako biste bolje razumjeli postotak povrata:

U roku od 1 dana = 100%
BESPLATAN 24h test - NIJE potrebno plaćanje

U roku od 29 dana = povrat do 90% (Platit ćete SAMO JEDNU Mjesečnu pretplatu/uslugu, a ostatak kupnje će vam biti vraćen)

Nakon 30 dana = BEZ povrataAko ste platili kreditnim karticama, povrati se obično obrađuju, a sredstva se vraćaju na debitnu karticu bankovnog računa kupca u roku od 20 radnih dana.

Međutim, postoje slučajevi u kojima je obrada povrata traje duže, i do 90 dana.

Preporučujemo da nas kontaktirate za pomoć ako imate problema sa primanjem ili kupnjom pretplate.

Kontaktiraj nas
Ako imate pitanja o našoj politici povrata i povrata novca, kontaktirajte nas
Jednostavna AKTIVACIJA u 2 koraka:

1. Molimo vas da zatražite 24H Besplatan Test prije nego izvršite finalnu kupovinu.

2. Nakon uspješno izvršene uplate, u sledećih 24H će vam biti isporučena IPTV linija na email/kontakt koji ste nam dali.
Ukoliko je 3, 6, 12 ili 24 Mjesečni plan odabran, prvo će vam biti aktiviran 30-dnevni EXTRA period u kojem ste potpuno pokriveni našom REFUND Policom objašnjenoj na ovoj strani za preostali pretplatnički period.
Nakon ovog perioda, automatski će vam se linija produžiti na ostatak pretplatničkog perioda koji ste uplatili.

Hvala na razumijevanju.

Uživajte...
Blokada IPTV Servisa od strane ISP-a i korištenje VPN Servisa

Poznati su slučajevi lokalne ISP blokade IPTV servisa u nekim zemljama svijeta.
U slučaju da počnete uočavati ovakve blokade, mi UVIJEK preporučujemo korištenje VPN Servisa!
Čak šta više, VPN se toplo preporučuje da se koristi prilikom korištenja IPTV-a čak i kada ISP blokada trenutno ne postoji.

IPTV
radi u bilo kojoj zemlji sve dok vaš dobavljač internetskih usluga (ISP) dozvoljava IP od davatelja IPTV usluga (jer npr. neki naši IPTV paketi ne rade u Holandiji, UK, ROI, Njemačka, Španija bez korištenja plaćene verzije VPN).
Preporučeni VPN Servis ovdje!
Neki dobavljači internetskih usluga ne dopuštaju vezu, stoga ona neće raditi. Ali uz korištenje VPN-a bi opet trebala raditi. Sa tim eventualnim problemom se svi IPTV servisi ponekad suočavaju.
To je još jedan od razloga zbog kojeg
i insistiramo na FREE Testu prvo, prije kupovine bilo kojeg paketa.

Molimo da razumijete.
U slučaju da vaša linija prestane sa radom zbog blokade IPTV-a od strane vašeg ISP-a, mi vam NEĆEMO biti u mogućnosti izvršiti Refundaciju sredstava.
Molimo vas koristite preporučeni VPN Servis u linku u tekstu iznad, ili neki drugi koji vama možda više odgovara, a koji će ipak riješiti i problem sa blokadom IPTV-a.

Hvala na razumijevanju.

ExYU IPTV
ANIMAL-HOST LTD

The ultimate toolbox for creating amazing TV SERVICE!