Freedom over censorship truth over narrative. Our Service works WORLDWIDE We have what other providers CAN ONLY DREAM OF !!
Freedom over censorship truth over narrative. Our Service works WORLDWIDE We have what other providers CAN ONLY DREAM OF !!

IPTV Reseller

start your own iptv business
how to start your own iptv business
Kako postati Prodavač?
Šta su Reseleri - Preprodavači?
Kao što i samo ime govori, Reseler - Preprodavač je neko ko prodaje IPTV Servis tj. usluge kupcima koji plaćaju za istu. Međutim, postoji mnogo više ljudi koji žele i sami postati prodavač, nego samo koristiti servis za lične potrebe. Bolje ih je smatrati slobodnim distributerima kojima se paketi prodaju od strane neke reputabilne IPTV Kompanije. Nakon toga, te pakete Preprodavate svojim zainteresiranim kupcima. Jedan od najčešćih načina zarade putem ovog poslovnog poduhvata je udruženi marketing (Affiliate marketing). Affiliate marketing se može postići pridruživanjem velikom broju različitih kompanija koje se bave Internet marketingom i prodaju pakete tj. servis. Pakete takođe možete ponuditi svojim zainteresiranim kupcima na vašoj sopstvenoj web lokaciji (WebSajt-u), te putem oglasnika, preporukama od usta do usta, a što ćete uvidjeti da je u kasnijim stazama prodaje možda i najbolji način prodaje jer vas je neko preporučio ko zapravo već koristi vaše usluge i jako je zadovoljan. Kupac koji je zadovoljan servisom koji pružate, zadovoljan vašom korisničkom službom, cijenom, mogućnostima isl., će dati najbolju preporuku sledećem korisniku koju ni jedna reklma na svijetu ne može!
Međutim,
važno je da odaberete visokokvalitetni paket tj. servis neke ugledne IPTV Kompanije. Pokretanje ove vrste posla, iako s malim ulaganjem na početku, od skoro same nule i bez nekog početnog iskustva, može biti izazov. Ali ako ste voljni učiti i imate dovoljno pokreta i motivacije za uspjeh, moći ćete započeti i sami, te vrlo brzo dostići ogroman uspjeh. Uostalom, tu smo MI da vam pomognemo ;)
Prednosti preprodavača servisa na ExYUIPTV
Dobit ćete visokokvalitetnog pružatelj usluga sa kojim lako možete prodati bilo koji svoj proizvod milionima ljudi širom svijeta. Također možete kupiti kompletni ExYUIPTV Reseller sistem s prodajnim paketom (Ready to use WebSite) te tako prodavati servis svojim kupcima po vrlo dobrim cijenama kako biste ostvarili svoj profit.
Postoje brojne pogodnosti koje preprodavač može dobiti od svog dobavljača:
- Prva prednost je ta što možete zaraditi novac od sopstvene podružnice i sve naravno, ne mijenjajući svoj trenutni posao. Možete započeti vlastiti posao s najnižim budžetom i ne bojite se da ćete ostati bez budžeta jer je naš servis, siguran servis!
- ExYUTV nudi Reseller Panel za upravljanje linijama klijenata za preprodavce, čije je sučelje prilagođeno svakom korisniku/Reseller-u.
- Kao prodavač ExYUIPTV paketa, u mogućnosti ste stupiti u kontakt sa svojim kupcem prema vlastitoj marži. - Možete potpuno kontrolirati svoje klijente vašeg panela. Možete upravljati linijama prema svojim željama.
Zašto postati preprodavač baš na ExYUIPTV
Razlozi zbog kojih biste trebali odabrati ExYUIPTV kao dobavljača Servisa su jednostavno zato što za vas nudimo najpovoljniju razumnu cijenu na tržištu, što u početku umnogome olakšava sam start poslovanja. Sa više od 17.000 sadržaja uživo i više od 23.000 VOD-ova (filmova), 4.700 različitih TV serija sa konstantnim dodavanjem svježeg sadržaja na listu, daje garanciju koja ispunjava sve vaše osnovne potrebe klijenata za praćenje online servisa iz više zemalja sa samo jednim paketom! Možete početi zarađivati novac od ExYUTV kao preprodavač ODMAH i to sa JAKO malim početnim ulaganjem. Ovo je izvrsna prilika za ljude koji vole zarađivati novac na nov način, a ne odričući se stalnog posla.
Zaključak
Sve u svemu, ExYUIPTV je ostavio izuzetno dobar utisak na one koji bi takođe željeli postati preprodavači ovakvog online servisa.
Riječ je o
visokokvalitetnoj FHD, HD te 4K usluzi koja se jako dobro ponaša, izuzetno je stabilna i povoljna je za proračun i preprodaju.

Svakako vrijedi probati!
Garantujemo da nećete biti razočarani.
how to start your own iptv business

Best IPTV Service 2024

How To Become a Reseller?
What is a Reseller?
As the name suggests, an Reseller is someone who sells IPTV Services to interested customers. You can just Buy a Service and use it only by your self. However, there are many more people who want to become an Reseller themselves. It is better to think of them as freelance distributors who bought "packages" from a known IPTV Company. After that, the Reseller (You) can resell those packages to their (Yours) interested customers. One of the most common ways of making money through this kind of business venture is Affiliate marketing. Affiliate marketing can be achieved by joining a number of different internet marketing companies that sell best packages. You can also offer packages to your interested customers on your website, through classified ads, word of mouth recommendations etc. What you will see later is that in the later stages of sales, a "word of mouth recommendations" may actualy be the best way to sell because someone actualy recommended you who already uses your services and is very satisfied with it. Satisfied with the service itself, Your Costomer Service (can be just yourself beeing all-in-one), Fast responce time, Fast Line Activations etc.
However,
it is important that you choose a high-quality SERVICE from a reputable company. Starting this type of business with even just a small investment comming from scratch can be a challenge, but if you are willing to learn and have enough drive and motivation to succeed, you will be able to do everything on your own and achieve huge success very quickly.
Advantages of being an Reseller at ExYUIPTV
You will get a high quality Service provider with which you can easily sell any of your products to millions of people around the world. You can also buy a complete ExYUTV Reseller system with a sales package (Ready to use WebSite) and thus sell the Service to your customers at a very good prices in order to make your own profit.
There are a number of benefits that a Reseller can get from their supplier:
- The first advantage is that you can earn money from your own affiliate and ofcourse, without changing your current job. You can start your own business with the apsolute lowest budget and don't be afraid of running out of budget because this Service is a
Highly profitable service.
- ExYUIPTV offers a customer Line Management Panel for resellers, whose interface is customized and easy to use for the All types of users/Resellers.
- As a seller of our packages, you are able to get in touch with your customer according to your own margin.
- You can fully control your clients of your panel. You can manage the lines according to your preferences.
Why becoming a Resellers at ExYUIPTV
The reasons why you should choose ExYUIPTV as an Service provider is simply because they offer you the best reasonable price on the IPTV market, which makes it much easier to start your business at first. With more than 17,000 live content and more than 23,000 VODs, 4.700 different Series by constantly adding fresh content to the list, it guarantees to meet all your basic needs of customers to watch multi-country service with just one package. You can start making money from ExYUIPTV as a reseller RIGHT NOW with a VERY small initial investment. This is an excellent opportunity for people who like to earn money in a new way, without giving up their permanent job.
Conclusion
All in all, ExYUIPTV has really made an extremely good impression on those who would also like to become Resellers.
It is a
high-quality FHD, HD and 4K service that performs very well, is extremely stable and is favorable for calculation and resale.

Definitely worth a try!
We guarantee you won't be disappointed.
how to start your own iptv business
Kako postati prodavač IPTV-a?
Šta su Preprodavači?
Kao što i samo ime govori, prodavač je neko ko prodaje servis tj. usluge kupcima koji plaćaju za istu. Međutim, postoji mnogo više ljudi koji žele i sami postati prodavači, nego koristiti servis samo za lične potrebe. Bolje ih je smatrati slobodnim distributerima kojima se paketi prodaju od strane reputabilne kompanije. Nakon toga, te pakete možete preprodati svojim zainteresiranim kupcima. Jedan od najčešćih načina zarade putem ovog poslovnog poduhvata je udruženi marketing (Affiliate marketing). Affiliate marketing se može postići pridruživanjem velikom broju različitih kompanija koje se bave Internet marketingom i prodaju pakete. Pakete takođe možete ponuditi svojim zainteresiranim kupcima na vašoj sopstvenoj web lokaciji (WebSajt-u), te putem oglasnika, preporukama od usta do usta, a što ćete uvidjeti da je u kasnijim stazama prodaje možda i najbolji način prodaje jer vas je neko preporučio ko zapravo već koristi vaše usluge i jako je zadovoljan. Kupac koji je zadovoljan servisom koji pružate, zadovoljan vašom korisničkom službom, cijenom, mogućnostima isl., će dati najbolju preporuku sledećem korisniku koju ni jedna reklma na svijetu ne može!
Međutim,
važno je da odaberete visokokvalitetni paket ugledne IPTV Kompanije. Pokretanje ove vrste posla, iako s malim ulaganjem na početku, od skoro same nule i bez nekog početnog iskustva, može biti izazov. Ali ako ste voljni učiti i imate dovoljno pokreta i motivacije za uspjeh, moći ćete započeti i sami, te vrlo brzo dostići ogroman uspjeh. Uostalom, tu smo MI da vam pomognemo ;)
Prednosti preprodavača na ExYUIPTV
Dobit ćete visokokvalitetnog pružatelja usluga sa kojim lako možete prodati bilo koji svoj proizvod milionima ljudi širom svijeta. Također možete kupiti kompletni ExYUTV Reseller sistem s prodajnim paketom (Ready to use WebSite) te tako prodati IPTV servis svojim kupcima po vrlo dobrim cijenama kako biste ostvarili svoj profit.
Postoje brojne pogodnosti koje preprodavač može dobiti od svog dobavljača:
- Prva prednost je ta što možete zaraditi novac od sopstvene podružnice i sve naravno, ne mijenjajući svoj trenutni posao. Možete započeti vlastiti posao s najnižim budžetom i ne bojite se da ćete ostati bez budžeta jer je ovaj servis, siguran i pouzdan.
- ExYUIPTV nudi Reseller Panel za upravljanje linijama klijenata za preprodavce, čije je sučelje prilagođeno svakoj vrsti korisnika/Reseller-a.
- Kao prodavač ExYUIPTV servisa, u mogućnosti ste stupiti u kontakt sa svojim kupcem prema vlastitoj marži.
- Možete potpuno kontrolirati svoje klijente vašeg panela. Možete upravljati linijama prema svojim željama.
Zašto postati preprodavač na ExYUIPTV
Razlozi zbog kojih biste trebali odabrati ExYUIPTV kao dobavljača Servisa su jednostavni. Kao prvo, nude najpovoljniju razumnu cijenu na tržištu, što u početku umnogome olakšava sam start poslovanja. Sa više od 17.000 sadržaja uživo (700+ samo iz ExYU!!) i više od 23.000 VOD-ova,  4.700 različitih Serija i konstantnim dodavanjem svježeg sadržaja na listu, daje garanciju koja ispunjava sve vaše osnovne potrebe klijenata u više zemalja sa samo jednim paketom. Možete početi zarađivati novac od ExYUIPTV kao preprodavač ODMAH i to sa JAKO malim početnim ulaganjem. Ovo je izvrsna prilika za ljude koji vole koji vole zarađivati novac na nov način, ne odričući se stalnog posla.
Zaključak
Sve u svemu, ExYUIPTV je ostavio zaista izuzetno dobar utisak na one koji bi takođe željeli postati preprodavači ovog servisa.
Riječ je o
visokokvalitetnoj FHD, HD te 4K usluzi koja se jako dobro ponaša, izuzetno je stabilna i pouzdana, te povoljna za svaki proračun i preprodaju.

Svakako vrijedi probati!
Garantujemo da nećete biti razočarani.
how to start your own iptv business

Best IPTV Service 2024

How To Become Reseller?
What is a Resellers?
As the name suggests, a Reseller is someone who sells services to paying customers. However, there are many more people who want to become an reseller themselves nad not just to use the excellent service for them selves. It is better to think of them as freelance distributors who sell packages they bought from a reputable company. After that, you can resell those packages to your interested customers. One of the most common ways of making money through this kind of business venture is Affiliate marketing. Affiliate marketing can be achieved by joining a number of different internet marketing companies that sell service packages. You can also offer packages to your interested customers on your website (Website), and through classified ads, word of mouth recommendations, and what you will see later is that in the later stages of sales it may be the best way to sell because someone recommended you who actually already uses your services and is very satisfied, etc.
However,
it is important that you choose a high-quality package from a reputable company. Starting this type of business with a small investment and from scratch can be a challenge, but if you are willing to learn and have enough drive and motivation to succeed, you will be able to start on your own and achieve huge success very quickly.
Advantages of being an Reseller at ExYUIPTV
You will get a high quality service provider with which you can easily sell any of your products to millions of people around the world. You can also buy a complete ExYUIPTV Reseller system with a sales package (Ready to use WebSite) and thus sell the service to your customers at very good prices in order to make your profit.
There are a number of benefits that a reseller can get from their supplier:
- The first advantage is that you can earn money from your own affiliate and all of course, without changing your current job. You can start your own business with the lowest budget and don't be afraid of running out of budget because IPTV is a safe service.
- ExYUIPTV offers a customer line management panel for resellers, whose interface is customized for the user/Reseller.
- As a seller of ExYUIPTV packages, you are able to get in touch with your customer according to your own margin. - You can fully control your clients of your panel. You can manage the lines according to your preferences.
Why becoming Resellers at ExYUIPTV
The reasons why you should choose ExYUIPTV as Your Service provider is simply because, we offer You the best reasonable price on the market, which makes it much easier to start your business at first. With more than 17,000 Live TV channels and more than 23,000 VODs, 4,700 different TV series and constantly adding fresh content to the list, it guarantees to meet all your basic needs of customers to watch multi-country TV with just one package. You can start making money from EXYUTV as a reseller RIGHT NOW with a VERY small initial investment. This is an excellent opportunity for people who like to earn money in a new way, without giving up a permanent job.
Conclusion
All in all, ExYUIPTV has really made an extremely good impression on those who would also like to become Resellers.
It is a
high-quality FHD, HD and 4K service that performs very well and is favorable for calculation and resale.

Definitely worth a try!
We guarantee you won't be disappointed.
Šta dobijaš
Obuka na uređajima
Podrška za Nove preprodavce.
Kako postaviti liniju na uređaje:
FireStick,
MAG,
SmartTV-ovi,
PC,
Nvidia Shield,
itd.
Panel Trening
Obuka i referentni vodič o tome kako postaviti:

- Pravljenje testova i plaćenih verzija
- Produžavanje linija
- Podnošenje prijava pravilno
itd.
Šabloni
Kreirajte prilagođene pakete za svoje klijente
Na raspolaganju više od 16k Live & VOD sadržaja
uz dodatavanje novog sadržaja
Svaki dan.
Drag&Drop Website Builder
NIJE potrebno znanje kodiranja.
Zamislite to.
Prevucite ga gdje želite.
Vaš novi sadržaj je tu!
PUNI Online tutorijali.
Pristup Web Builder Forumu
(postavite pitanje o svom problemu i riješite ga BRZO)
Kako naplatiti?
Ne znate kako prodati?
Korištenje usluge jednostavno ima smisla.

Uz samo nekoliko osnovnih uputstava, moći ćete započeti prodaju i
Zarađujte novac
već za kratko vrijeme!
Reklamiranje
Ideje kako prodavati
Neka lijepa uputstva
i ideje kako
vršiti prodaju putem interneta
"Legalno" ;)


LionTV
Best IPTV Provider


L I O N TV Preporuka ExYU tima! Naš VRHUNSKI Server A zašto? 4.9/5 ocjena korisnika! 0% Trzanja kanala 0% Buffering 100% Zadovoljstvo Korisnika! 100% Sigurna Kupovina 100% Najbolje cijene 100% Najveća Ponuda ExYU Team Vam UVIJEK daje više...

Lion Reseller
LionTV
Reseller panel
Kupite iz PRVE ruke!
Po sistemu: Pay As You Go

1 Mjesec = 1 Kredit
3 Mjeseca = 3 Kredita
6 Mjeseci = 4 Kredita
12 Mjeseci = 5 Kredita
Free Trial* = 0 Kredita
(50 dnevno)
*Vikendom i tokom velikih sportskih događaja
1H* Test

Krediti* NE ISTIČU !
*Kupljeni krediti
SE NE MOGU vratiti/refundirati ili prenijeti!
*Credits Purschased
can NOT be Refunded or Transfered!
international
Server nudi:
17.000+ Svjetskih Live

700+ ExYU

23.000+ VOD - 4.700+ Serija

Svi Sportski, Doku., Dječiji, Filmski...

PPV Eventi

Anti Buffer 3.0

EPG pokriva 65%+ Live sadržaja
Uključujući i (koliko je moguće) ExYU


OFFICIAL Android User-friendly App:
PRO IPTV apk
👇 👇 👇
Download
LionTV
Reseller panel
Kupite iz PRVE ruke!
Po sistemu: Pay As You Go

1 Mjesec = 1 Kredit
3 Mjeseca = 3 Kredita
6 Mjeseci = 4 Kredita
12 Mjeseci = 5 Kredita
Free Trial* = 0 Kredita
(50 dnevno)
*Vikendom i tokom velikih sportskih događaja
1H* Test

Krediti* NE ISTIČU!
*Kupljeni krediti
SE NE MOGU vratiti/refundirati ili prenijeti!
*Credits Purschased
can NOT be Refunded or Transfered!
international
Server nudi:
17.000+ Svjetskih Live

700+ ExYU

23.000+ VOD - 4.700+ Serija

Svi Sportski, Doku., Dječiji, Filmski...

PPV Eventi

Anti Buffer 3.0

EPG pokriva 80%+ Live sadržaja
Uključujući i ExYUOFFICIAL Android User-friendly App:
PRO IPTV apk
👇 👇 👇
Download
starter kit
STARTER PACK
€210
50 KREDITA
10 Godišnjih Pretplata
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€21
Objasni "Kredit"?


DA!
Možeš imati svoje Reselere

Krediti
NE ISTIČU !


PRO PACK
€285
75 KREDITA
15 Godišnjih Pretplata
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€19
Objasni "Kredit"?


DA!
Možeš imati svoje Reselere

Krediti
NE ISTIČU !


SUPER deal
VIP
€400
125 KREDITA
25 Godišnjih Pretplata
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€16
Objasni "Kredit"?


DA!
Možeš imati svoje Reselere

Krediti
NE ISTIČU !- ONE -
ExYU TV Premium
IPTV Reseller


ONE IPTV
ONE - ExYU Premium
Reseller panel
Pay As You Go
Postanite partner jednog od najboljih
Dobavljača u ovoj industriji

Free Trial = 0 Kredita
(50 per day)

1 Mjesec = 1 Kredit
2 Mjeseca = 2 Kredita
3 Mjeseca = 3 Kredita
6 Mjeseci = 6 Kredita
12 Mjeseci = 12 Kredita

Krediti* NE ISTIČU!
*Kupljeni krediti
se NEMOGU Refundirati niti prenijeti!
premium exyu
Server nudi:
450+ ExYU

70+ ExYU Sport

130+ Strani sport

1.200+ Total (ExYU i strani)
Dječiji, Filmski, Doku...

EPG za 80%+ Kanala
uključujući ExYU

ExYU prevodi za:
6.000+ VOD (filmova)
700+ Raznih serija
ExYU prevodi uključeni !!

Možete imati
SVOJE RESELERE !

Android LOGO
OPTIMAL TV
ONE - OPTIMAL
Oficijelna Android aplikacija
Bazirana na:
XC iptv
(Koristi: predunešen MAC kao Username & Password).
OPTIMAL APK LINK ZA
FIRESTICK (DOWNLOADER CODE 901950):
http://xcgoo.skini.link
(Direkt Download link za Android ili FireStick)
Download transparrent
Android LOGO
STBEmu Pro
STBEmu
(DOWNLOADER code:
805669):
http://stb.skini.link
Download transparent
Android LOGO
IPTV ONE
SMARTERS IPTV ONE
Xerox

Oficijelna Android aplikacija.
Bazirana na:
Smarters
(Koristi: Username & Password)
(DOWNLOADER code:
211608)
http://sm1.skini.link
Download transparent
Windows
OPTIMAL TV
SMARTERS
Oficijelna Aplikacija za
PC
Download transparent
ONE - ExYU Premium
Reseller panel
Pay As You Go
Postanite partner jednog od najboljih
Dobavljača u ovoj industriji

Free Trial = 0 Credits
(50 per day)

1 Mjesec = 1 Kredit
2 Mjeseca = 2 Kredita
3 Mjeseca = 3 Kredita
6 Mjeseci = 6 Kredita
12 Mjeseci = 12 Kredita

Krediti* NE ISTIČU!
*Kupljeni krediti
se NEMOGU Refundirati niti prenijeti!
premium exyu
Server nudi:
450+ ExYU

70+ ExYU Sport

130+ Strani sport

1.200+ Total (ExYU i strani)
Dječiji, Filmski, Doku...

EPG za 80%+ Kanala
uključujući ExYU

ExYU prevodi za:
6.000+ VOD (filmova)
700+ Raznih serija
ExYU prevodi uključeni !!

Možete imati
SVOJE RESELERE !

Android LOGO
OPTIMAL TV
ONE - OPTIMAL
Oficijelna Android aplikacija
Bazirana na:
XC iptv
(Koristi: predunešen MAC kao Username & Password).
OPTIMAL APK LINK ZA
FIRESTICK (DOWNLOADER CODE 901950):
http://xcgoo.skini.link
(Direkt Download link za Android ili FireStick)
Download transparrent
Android LOGO
STBEmu Pro
STBEmu
(DOWNLOADER code:
805669):
http://stb.skini.link
Download transparent
Android LOGO
IPTV ONE
SMARTERS IPTV ONE
Oficijelna Android aplikacija.
Bazirana na:
Smarters
(Koristi: Username & Password)
(DOWNLOADER code:
211608)
http://sm1.skini.link
Download transparent
Windows
OPTIMAL TV
SMARTERS
Oficijelna Aplikacija za
PC
Download transparent
ONE Reseller Panel 60 Credits

5 x GODIŠNJIH
PRETPLATA
180
60 Kredita
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€36

Objasni "Kredit"?


ONE Reseller Panel 60 Credits

5 x GODIŠNJIH
PRETPLATA
180
60 Kredita
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€36

Objasni "Kredit"?


ONE Reseller Panel 120 Credits

10 x GODIŠNJIH
PRETPLATA
330
120 Kredita
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€33

Objasni "Kredit"?


ONE Reseller Panel 120 Credits

10 x GODIŠNJIH
PRETPLATA
330
120 Kredita
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€33

Objasni "Kredit"?


ONE Reseller Panel 180 Credits

15 x GODIŠNJIH
PRETPLATA
465
180 Kredita
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€31

Objasni "Kredit"?


ONE Reseller Panel 180 Credits

15 x GODIŠNJIH
PRETPLATA
465
180 Kredita
1x Godišnja pretplata će vas koštati
€31

Objasni "Kredit"?Ne možete donijeti odluku?
Uvjeravamo vas da obezbjeđujemo najbolju uslugu u odnosu na bilo kojeg drugog ponuđača.

Međutim, ako ste ipak zabrinuti za kvalitet naše usluge zbog nekog ranijeg lošeg iskustva, ili jednostavno želite provjeriti prvo šta kupujete (što svakako preporučujemo), molimo vas da zatražite BESPLATNU probnu verziju i provjerite kvalitet naše usluge.

Ako smatrate da vam FREE 24H Test ne daje dovoljno vremena za dobar test, predlažemo da kupite jedan od naših
Premium paketa.
ZATRAŽI BESPLATAN TEST

"Ključ u Ruke!
WebSite


- PROMOCIJA -
Vaš sopstveni "Ključ u Ruke" website!
👇
Vaša sopstvena
Web Lokacija
Potpuno spremna za posao...
Do You Need a Website
ExYUIPTV.eu
...sa ExYU Timom, vrlo je lako doći do:

"Ključ u Ruke"
Websajta
What do I get?
1.  Vaš sopstveni = Logo
2.  Domen PLAĆEN za 12 mjeseci. Npr.: www. mojSuperSajt .com
(Trenutne cijene za obnovu Domena za narednu godinu: OVDJE)
3.  Plaćen Hosting za 12 mjeseci ( Trenutno, €25.60 za obnovu Hosting paketa za narednu godinu ) + Besplatan SSL Certifikat 🔐 httpS://...
       Hosting uključuje:
          -
1 Website
          -
2 GB Prostora za vaš websajt
          -
99 e-mail adrese+a ( [email protected] )
          - 
1 MySQL Baza podataka
          - 
NEGRANIČENI mjesečni promet
          - 
99 Subdomains
          - 
99 Parked Domains
          - itd.
       Kao Standard, Hosting takođe uključuje:
          -
Standard: cPanel,
SSD disk, 24/7 support, Professional datacenter
          -
Services: 1-click installer, Webmail, Malware scanner,
Backup
          -
Software: MySQL, R1Soft, Apache
          - For Developers:
PHP selector 5.2 – 8.1, Mercurial, Git, SVN

4.  "Ključ u Ruke" Website dizajn. Klikni OVDJE da vidiš sajt na djelu.
5.  Lako integrišite (dodajte) nove produkte i promijenite cijene
6. Potpuno licenciran Website Builder bez potrebe za poznavanjem HTML kodiranja za većinu vaših izmjena! (Licenca za do 3 PC-a)
        
- Vi zamislite neki sadržaj (sliku, tekst...), Ubacite sadržaj na stranu sa ponuđnim "alatima" i novi sadržaj je na vašem Web Sajtu. Jednostavno kao: 1, 2, 3.
         - FULL Online Tutoriali.
         - Pristup  Webbuilder forumu (Postavite neko pitanje koje vas muči i dobit ćete odgovor: šta i kako)
         -
Vaša Back-Up kopija inicijalnih postavki vašeg Website.
        
- Molimo obratite pažnju. Nakon što učitamo i izvršimo konačnu postavku vaše web stranice i prenesemo vam datoteku za postavljanje (backup kopiju počentih postavki sajta) koju možete posle promijeniti po svom ukusu,
NIKAKVA dodatna usluga nije uključena za daljnje održavanje vaše web stranice, promjene ili BILO KOJA izmjena sadržaja nakon toga.
Hvala vam na razumijevanju.
SAMO Vi ćete imati PUNU kontrolu i odgovornost
nad onim što se dalje dešava na Vašoj web stranici.
Ali ne brinite. Vrlo je jednostavno napraviti promjene, a tu je i OGROMNA onlajn pomoć sa tutorijalima i namjenski "Forum pomoći" za WebBuilder koji se koristi da učini vašu web stranicu "jednostavnom za sve" ako vam je ipak potrebna dodatna pomoć.
7.  Paypal integracija plaćanja ( obuka je uključena )
8.  IPTV Reseller/Super-Reseller Panel dopunjen balansom prema odabranom planu (Krediti NE ISTIČU!)
9.  Možete nuditi mjesečne pretplate i besplatne testove svojim klijentima prema odredbama odabranog Panela
10.  Reseller/SUPER-Reseler Panel može da ima neograničen broj klijenata
11.  Dopunu vaših kredita za Reseller panel možete uvijek uraditi na Reseller strani na linku OVDJE
12. Imate još pitanja? Kontaktirajte nas...
1.  Vaš sopstveni = Logo
2.  Domen PLAĆEN za 12 mjeseci. Npr.: www. mojSuperSajt .com
(Trenutne cijene za obnovu Domena za narednu godinu: OVDJE)
3.  Plaćen Hosting za 12 mjeseci ( Trenutno, €25.60 za obnovu Hosting paketa za narednu godinu ) + Besplatan SSL Certifikat 🔐 httpS://...
       Hosting uključuje:
          -
1 Website
          -
2 GB Prostora za vaš websajt
          -
99 e-mail adrese+a ( [email protected] )
          - 
1 MySQL Baza podataka
          - 
NEGRANIČENI mjesečni promet
          - 
99 Subdomains
          - 
99 Parked Domains
          - itd.
       Kao Standard, Hosting takođe uključuje:
          -
Standard: cPanel,
SSD disk, 24/7 support, Professional datacenter
          -
Services: 1-click installer, Webmail, Malware scanner,
Backup
          -
Software: MySQL, R1Soft, Apache
          - For Developers:
PHP selector 5.2 – 8.1, Mercurial, Git, SVN

4.  "Ključ u Ruke" Website dizajn. Klikni OVDJE da vidiš sajt na djelu.
5.  Lako integrišite (dodajte) nove produkte i promijenite cijene
6. Potpuno licenciran Website Builder bez potrebe za poznavanjem HTML kodiranja za većinu vaših izmjena! (Licenca za do 3 PC-a)
        
- Vi zamislite neki sadržaj (sliku, tekst...), Ubacite sadržaj na stranu sa ponuđnim "alatima" i novi sadržaj je na vašem Web Sajtu. Jednostavno kao: 1, 2, 3.
         - FULL Online Tutoriali.
         - Pristup  Webbuilder forumu (Postavite neko pitanje koje vas muči i dobit ćete odgovor: šta i kako)
         -
Vaša Back-Up kopija inicijalnih postavki vašeg Website.
        
- Molimo obratite pažnju. Nakon što učitamo i izvršimo konačnu postavku vaše web stranice i prenesemo vam datoteku za postavljanje (backup kopiju počentih postavki sajta) koju možete posle promijeniti po svom ukusu,
NIKAKVA dodatna usluga nije uključena za daljnje održavanje vaše web stranice, promjene ili BILO KOJA izmjena sadržaja nakon toga.
Hvala vam na razumijevanju.
SAMO Vi ćete imati PUNU kontrolu i odgovornost
nad onim što se dalje dešava na Vašoj web stranici.
Ali ne brinite. Vrlo je jednostavno napraviti promjene, a tu je i OGROMNA onlajn pomoć sa tutorijalima i namjenski "Forum pomoći" za WebBuilder koji se koristi da učini vašu web stranicu "jednostavnom za sve" ako vam je ipak potrebna dodatna pomoć.
7.  Paypal integracija plaćanja ( obuka je uključena )
8.  IPTV Reseller/Super-Reseller Panel dopunjen balansom prema odabranom planu (Krediti NE ISTIČU!)
9.  Možete nuditi mjesečne pretplate i besplatne testove svojim klijentima prema odredbama odabranog Panela
10.  Reseller/SUPER-Reseler Panel može da ima neograničen broj klijenata
11.  Dopunu vaših kredita za Reseller panel možete uvijek uraditi na Reseller strani na linku OVDJE
12. Imate još pitanja? Kontaktirajte nas...
Don't wait!

START MAKING MONEY TODAY !!

full website
Web page World Wide Web Website Internet Logo
Website ONLY

€650
€299
ONE OFF PAYMENT TO US!

Full Website Ready To Go

PAID Hosting for
ONE YEAR

PAID Domain for
ONE YEAR

Your Backup Copy of Original Website

Fully Licenced WebBuilder V.16 (3 PC-s incl.)

Pay Systems Setup

Full Training
Website + CREDITS
€750
€449
ONE OFF PAYMENT
Full Website Ready To Go

Fully Licenced WB (3 PC-s incl.)

Pay Systems Setup

Full Training

Pay As You Go Credits!

No Contract!

NO Credit expiration!

LION - Reseller Panel
+25 CREDITS
Website + CREDITS
€850
€549
ONE OFF PAYMENT
Full Website Ready To Go

Fully Licenced WB (3 PC-s incl.)

Pay Systems Setup​

Client Mng. System​ Setup

Full Training​

Pay As You Go Credits!

No Contract!

NO Credit expiration!

LION - Reseller Panel
best deal
Website + CREDITS
€1.390
€749
ONE OFF PAYMENT
Full Website Ready To Go

Fully Licenced WB (3 PC-s incl.)

Pay Systems Setup​

Client Mng. System​ Setup

Full Training

Pay As You Go Credits!

No Contract!

NO Credit expiration!

Add Mng. Initial Support

LION - Reseller Panel
+100 CREDITS

Kako platiti ??

Bitcoin Accepted HERE
Click HERE for Details
Bank Cards