Say Goodbye to your Expensive Cable Subscription!

Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels
BuzzTV

USA flag
Love BuzzTV?

1. Check on our Devices To Buy page which Device do You need and can BUY from us, or if allready have one, continue to next step.
Unfortunately, we DO NOT offer sales of BuzzTV at the moment..
2. Check our CHANNELS page for detailed list of packages that we offer and choose one to TEST 24h FREE
3. Ask for FREE 24h TEST from us
4. REGISTER for more offers and DISCOUNTS on Your first purchase and MUCH MUCH more in MEMBERS area!
5. Make you Final Purchase on our SHOP page for full price, or go to your MEMBERS area and make your purchase there
USING DISCOUNTS ONLY MEMBERS CAN !
6.
Please wait (15min-24h max) untill we process your order after which you will get your LINE up and running. Thank You.
And
DON'T FORGET Your 20% OFF SHARE COUPON!
More info in MEMBERS area.

7. Enjoy

ExYU zastava
Volite BuzzTV?

1.
Provjerite na našoj strani Devices To Buy koji uređaj želite kupiti ili ako već imate jedan, produžite na sledeći korak.
Nažalost, nemamo u ponudi BuzzTV u ovom trenutku.
2. Na našoj stranici KANALI potražite detaljnu listu paketa koje nudimo i odaberite jedan paket za TESTIRANJE 24h BESPLATNO
3. Zatražite BESPLATNO 24-satno testiranje od nas
4. REGISTRUJTE se za više ponuda i POPUSTE na prvu kupnju i PUNO PUNO više u MEMBERS area!
5. Napravite konačnu kupovinu na našoj stranici SHOP po punoj cijeni ili idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !
6. Molimo pričekajte (15min-24h maksimalno) dok ne obradimo vašu narudžbu nakon čega ćete pokrenuti LINE. Hvala ti.
I NE ZABORAVITE SVOJ 20% OFF SHARE KUPON!
Više informacija u MEMBERS area.

7. Uživajte

How to set IPTV on BuzzTV?

BuzzTV is packaged in a simple-looking black box, but it looks clean and moderately detailed. At the top of the box you will see BuzzTV written in the middle of the space. All sides of the box are black and below that you will see all the features of the product as well as the contents of the package. BuzzTV comes with a built-in Android operating system, and can also be used as a STB emulator.

BuzzTV IPTV

The BuzzTV Setup Box can also be used with the M3U playlist. You can download an app from the Google Play Store, such as GSE or the Perfect Player app.

 

Features of BuzzTV

 

BuzzTV runs the Android OS, so you assume it has more benefits than classic Linux set-top boxes. You can take advantage and experience a million additional apps on the Google App Store, and they include some of your favorite media playback apps, like KODI, Plex, and others.

BuzzTV also features high-quality specifications compared to other IPTV Boxes available on the market, so you can be sure that their device won’t fail or become obsolete soon. BuzzTV is also recognized as a device for fast channel change, as well as the best device that offers 4K quality ultra high definition images, which is the standard that comes with this device.

BuzzTV offers you the best TV experience through its simple interface and ultra-fast channel switching. They also support popular features like Catch Up TV and more.

 

How to Set IPTV on BuzzTV

 

Step 1: In the main menu, click on "Settings" as shown in the image below.

  • BuzzTV - Step:1

Step 2: Now click on “Servers” and go to the next step.

  • BuzzTV - Step: 2

Step 3: Now you need to insert your "Server URL" as well as add a name (it can be any name you want) and click "Connect". You can also use the username and password from your M3U playlite and connect to your IPTV servers by clicking on the “Use Credentials” box, however, connecting to the servers via the MAG portal is much easier.

 

Note that the server URL is provided by your IPTV distributor, and the mac address of your device must be registered on the IPTV provider's server.

  • BuzzTV - Step: 3

Step 4: After clicking "Connect", the channels will appear immediately and you can click on any channel and start the stream.

  • BuzzTV - Step: 4

Kako postaviti IPTV na BuzzTV?

BuzzTV je upakovan u crnu kutiju jednostavnog izgleda, ali izgleda čisto i umjereno detaljno. Na vrhu okvira vidjet ćete BuzzTV napisan u sredini prostora. Sve strane kutije su crne i ispod toga vidjet ćete sve karakteristike proizvoda, kao i sadržaj paketa. BuzzTV dolazi s ugrađenim Android operativnim sistemom, a može se koristiti i kao STB emulator.

BuzzTV IPTV

Setup Box BuzzTV-a takođe se može koristiti sa M3U playlistom. Možete preuzeti aplikaciju iz trgovine Google Play, kao što je GSE ili aplikacija Perfect Player.

 

Karakteristike BuzzTV

 

BuzzTV pokreće Android OS, pa pretpostavljate da ima više koristi od klasičnih Linux set-top box-ova. Možete iskoristiti i iskusiti milion dodatnih aplikacija na Google App Storeu, a one uključuju neke od omiljenih aplikacija za reprodukciju medija, poput KODI, Plex i drugih.

BuzzTV također predstavlja specifikacije visokog kvaliteta u usporedbi s drugim IPTV Box-ovima koje su dostupne na tržištu, tako da možete biti sigurni da njihov uređaj neće podbaciti niti uskoro zastariti. BuzzTV je takođe prepoznat kao uređaj za brzu promenu kanala, kao i najbolji uređaj koji nudi 4K kvalitet ultra visoke definicije slike, što je standard koji dolazi s ovim uređajem.

BuzzTV vam nudi najbolje TV iskustvo putem svog jednostavnog sučelja i ultra-brzog prebacivanja kanala. Oni takođe podržavaju popularne funkcije poput Catch Up TV-a i još mnogo toga.

 

Kako postaviti IPTV na BuzzTV

 

Korak 1: U glavnom izborniku kliknite na "Settings" kao što je prikazano na donjoj slici.

  • BuzzTV - Step: 1

Korak 2: Sada kliknite na "Servers" i prijeđite na sljedeći korak.

  • BuzzTV - Step: 2

Korak 3: Sada morate umetnuti svoj "Server URL", kao i dodati ime (to može biti bilo koje ime koje želite) i kliknuti na "Connect". Također možete koristiti korisničko ime i lozinku iz vašeg M3U playlite i povezati se sa svojim IPTV poslužiteljima klikom na okvir "Use Credentials", međutim, povezivanje s poslužiteljima putem MAG portala je puno jednostavnije.

 

Imajte na umu da URL servera pruža vaš distributer IPTV-a, a mac adresa vašeg uređaja mora biti registrovana na serveru IPTV dobavljača.

  • BuzzTV - Step: 3

Korak 4: Nakon klika na "Connect", kanali će se odmah pojaviti i možete kliknuti na bilo koji kanal i pokrenuti stream.

  • BuzzTV - Step: 4

USA flag
Buzztv XPL3000 - Change Portal URL (Video)

ExYU flag
Buzztv XPL3000 - Kako promijeniti Portal URL (Video)

USA flag
Buzztv XR4000 / XRS4000 - How To Add Portal

ExYU zastava
Buzztv XR4000 / XRS4000 - Kako dodati Portal

USA flag
Buzztv XR4000 - Select Channel Category
Remove Categories you don't need

ExYU zastava
Buzztv XR4000 - Ostavite Channel kategorije (Category)
Odstranite kategorije koje ne želite na vašoj iptv listi

USA flag
Buzztv XPL3000 - One TV channel does NOT work, while most does?
How To Change Player in Buzztv App

ExYU zastava
Buzztv XPL3000 - Jedan TV kanal NE RADI dok većina radi?
Kako promijeniti Player u Buzztv App

USA flag
Buzztv XR4000 or XRS4000 - Simple Recording
(Now or Schaduled)

ExYU zastava
Buzztv XR4000 or XRS4000 - Kako snimiti Live TV kanal
(Uživo ili u određeno vrijeme)


* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.

ExYU IPTV
ANIMAL-HOST LTD

The ultimate toolbox for creating amazing TV SERVICE!