Say Goodbye to your Expensive Cable Subscription!

Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels
FORMULER Box

USA flag
Love Formuler Box?

1. Check on our Devices To Buy page which Device do You need and can BUY from us, or if allready have one, continue to next step.
Unfortunately, we DO NOT offer sales of FormulerZ at the moment..
2. Check our CHANNELS page for detailed list of packages that we offer and choose one to TEST 24h FREE
3. Ask for FREE 24h TEST from us
4. REGISTER for more offers and DISCOUNTS on Your first purchase and MUCH MUCH more in MEMBERS area!
5. Make you Final Purchase on our SHOP page for full price, or go to your MEMBERS area and make your purchase there
USING DISCOUNTS ONLY MEMBERS CAN !
6.
Please wait 15min (24h max) untill we process your order after which you will get your LINE up and running.
Thank You.

7. Enjoy

ExYU flag
Volite Formuler Box?

1.
Provjerite na našoj strani Devices To Buy koji uređaj želite kupiti ili ako već imate jedan, produžite na sledeći korak.
Nažalost, nemamo u ponudi FormulerZ u ovom trenutku.
2. Na našoj stranici KANALI potražite detaljnu listu paketa koje nudimo i odaberite jedan paket za TESTIRANJE 24h BESPLATNO
3. Zatražite BESPLATNO 24-satno testiranje od nas
4. REGISTRUJTE se za više ponuda i POPUSTE na prvu kupnju i PUNO PUNO više u MEMBERS area!
5. Napravite konačnu kupovinu na našoj stranici SHOP po punoj cijeni ili idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !
6. Molimo pričekajte 15min (24h maksimalno) dok ne obradimo vašu narudžbu nakon čega ćete moći pokrenuti vašu liniju.
Hvala vam.

7. Uživajte

USA flag
How to set IPTV on the Formuler box via MYTVOnline app?

In this tutorial we will show you how to insert IPTV channels on your FormulerZ via the MYTV Online app.

 

FormulerZ is the latest mix of IPTV receiver and Android media player. FormulerZ is based on Android, so it can play the latest versions of all available apps on your device.

 • FormulerZ BOX

FormulerZ boxes have both Mac and ID, you can find the MAC address in the device catalog or on the back of the box.

 

It's a number like this MAC: 00: 1E: B8: XX: XX: XX, to change and get a Box ID, you have to replace the first 6 digits and make it like this ID: 00: 1A: 79: XX: XX: XX.


ExYU flag
Kako postaviti IPTV na Formuler Box putem aplikacije MYTV Online?

U ovom uputstvu pokazat ćemo vam kako ubaciti IPTV kanale na svoj FormulerZ preko aplikacije MYTV Online app.

 

FormulerZ je najnovija mješavina IPTV prijemnika i Android media playera. FormulerZ je zasnovan na Androidu, tako da može reproducirati najnovije verzije svih dostupnih aplikacija na vašem uređaju.

 • FormulerZ BOX

Box-ovi FormulerZ imaju i Mac i ID, MAC adresu možete pronaći u katalogu uređaja ili na poleđini kutije.

 

To je broj poput ovog MAC: 00: 1E: B8: XX: XX: XX, da promijenite i dobijete Box ID, morate zamijeniti 6 prvih cifara i učiniti ga ovakvim ID: 00: 1A: 79: XX: XX: XX .


USA flag
MYTVOnline1 - How to insert IPTV channels
(MAG - Stalker Portal)
on your FormulerZ

📝Applicable models:     Mytvonline 1 Models

💡 Learn how to setup an MAG (Stalker) Portal URL in MYTVOnline1

This guide can be used for all Formuler Box models, including:

Formuler Z1 and Formuler Z7+.

 

Step 1: Start by downloading the MyTVOnline app from the Google Play Store, then open MYTV Online.

 • FormulerZ BOX - Step: 1

Step 2: Now click "Edit Service" and then click "Edit".

 

Note: Be sure to sign in with the correct ID address (do not use a MAC address).

Note that this mac address must be given to your IPTV provider.

Add the ID as a MAG and use the MAG portal.

 • FormulerZ BOX - Step: 2

Step 3: Enter "Service Nickname" (Example: IPTVHELPCENTER) and click "OK".

 • FormulerZ BOX - Step: 3

Step 4: Enter the IPTV server URL (STB MAG Emulator / Portal URL) provided by your IPTV provider and click "OK". You can request the portal URL from your IPTV service provider.

 • FormulerZ BOX - Step: 4

Step 5: Enter a username and password is NOT required. Unless the server is looking for it, but it shouldn't be.

 • FormulerZ BOX - Step: 5

Step 6: Click "OK" and go to the next step. Please note, this could take a while.

 • FormulerZ BOX - Step: 6

Step 7: The connection to the IPTV server (with your registered data) is in progress.

 • FormulerZ BOX - Step: 7

Step 8: Successful connection! Successful Connection! You will receive all channels associated with your account.

 • FormulerZ BOX - Step: 8

Now everything is ready and you can start watching live TV.


ExYU flag
MYTVOnline1 - Kako ubaciti IPTV kanale
(MAG - Stalker Portal)
na vaš FormulerZ

📝 Za modele:     Mytvonline 1 Modeli

💡 Naučite kako podesiti MAG (Stalker) Portal URL u MYTVOnline1 aplikaciju

Ovaj se vodič može koristiti za sve modele Formuler Box-ove, uključujući:

FormulerZ1 i Formuler Z7+.

 

Korak 1: Započnite preuzimanjem aplikacije MyTVOnline iz Google Play trgovine, a zatim otvorite MYTV Online.

 • FormulerZ BOX - Step: 1

Korak 2: Sada kliknite "Edit Service", a zatim kliknite "Edit".

 

Napomena: Obavezno se prijavite s pravom ID adresom (nemojte koristiti MAC adresu).

Imajte na umu da se ova mac adresa mora dati vašem IPTV dobavljaču.

Dodajte ID kao MAG i koristite MAG portal.

 • FormulerZ BOX - Step: 2

Korak 3: Unesite "Service Nickname" (Primjer: IPTVHELPCENTER) i kliknite na "OK".

 • FormulerZ BOX - Step: 3

Korak 4: Unesite URL IPTV servera (STB MAG Emulator/ Portal URL) koji dobijete od svog IPTV dobavljača i kliknite na "OK". URL portala možete zatražiti od svog dobavljača usluge IPTV.

 • FormulerZ BOX - Step: 4

Korak 5: Unos korisničkog imena i lozinke NIJE potreban. Osim ako ga server ne traži, ali nebi trebalo.

 • FormulerZ BOX - Step: 5

Korak 6: Kliknite "OK" i prijeđite na sljedeći korak. Napominjemo, ovo bi moglo malo potrajati.

 • FormulerZ BOX - Step: 6

Korak 7: Povezivanje sa IPTV serverom (sa vašim registrovanim podacima) je u toku.

 • FormulerZ BOX - Step: 7

Korak 8: Uspješna veza! Successful Connection! Primat ćete sve kanale povezane s vašim računom.

 • FormulerZ BOX - Step: 8

Sada je sve spremno i možete početi gledati TV uživo.


MYTVOnline1 - How to setup an

m3u Playlist URL

[Video Guide]

📝Applicable models:     Mytvonline 1 Models

💡 Learn how to setup an m3u Playlist URL in MYTVOnline2


MYTVOnline1 - kako ubaciti

m3u Playlist URL

[Video vodič]

📝 Za modele:     Mytvonline 1 Modeli

💡 Naučite kako dodati/ubaciti m3u Playlist URL u MYTVOnline1 aplikaciju


MYTVOnline2 - How to setup an

(MAG - Stalker Portal)

[Video Guide]

📝Applicable models:     Mytvonline 2 Models

💡 Learn how to setup an m3u Playlist URL in MYTVOnline2


MYTVOnline2 - Kako podesiti Portal URL

(MAG - Stalker Portal)

[Video vodič]

📝 Za modele:     Mytvonline 2 Modeli

💡 Naučite kako podesiti MAG (Stalker) Portal URL u MYTVOnline2 aplikaciju


MYTVOnline2 - How to setup an

m3u Playlist URL

[Video Guide]

📝Applicable models:     Mytvonline 2 Models

💡 Learn how to setup an m3u Playlist URL in MYTVOnline2


MYTVOnline2 - kako ubaciti

m3u Playlist URL

[Video vodič]

📝 Za modele:     Mytvonline 2 Modeli

💡 Naučite kako dodati/ubaciti m3u Playlist URL u MYTVOnline2 aplikaciju


USA flag

Conclusion

 

That's it. MyTV Online is a great addition to Enigma2-based devices and goes great with Xtream PluginTV on your Enigma2 device.


ExYU flag

Zaključak

 

To je to. MyTV Online je sjajan dodatak uređajima zasnovanim na Enigma2 i izvrsno se slaže s Xtream PluginTV na vašem Enigma2 uređaju.* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.

ExYU IPTV
ANIMAL-HOST LTD

The ultimate toolbox for creating amazing TV SERVICE!