Say Goodbye to your Expensive Cable Subscription!

Questions with answers and instructions for uninterrupted
viewing of IPTV channels
IPTV  &  Iphone / iOS

USA flag
Love Iphone / iOS?

1. Download GSE IPTV app OR any other of Your choice.
2. Check our CHANNELS page for detailed list of packages that we offer and choose one to TEST 24h FREE
3. Ask for FREE 24h TEST from us
4. REGISTER for more offers and DISCOUNTS on Your first purchase and MUCH MUCH more in MEMBERS area!
5. Make you Final Purchase on our SHOP page for full price, or go to your MEMBERS area and make your purchase there
USING DISCOUNTS ONLY MEMBERS CAN !
6.
Please wait (15min-24h max) untill we process your order after which you will get your LINE up and running. Thank You.
And
DON'T FORGET Your 20% OFF SHARE COUPON!
More info in MEMBERS area.

7. Enjoy


Content:

1. How to set IPTV on Iphone using GSE IPTV app?
2. Features of GSE IPTV app on iOS
3. How to add IPTV Channels to the GSE IPTV app?

ExYU flag
Volite Iphone / iOS?

1. Preuzmite GSE IPTV app ili neku drugu po vašem izboru.
2. Na našoj stranici KANALI potražite detaljnu listu paketa koje nudimo i odaberite jedan paket za TESTIRANJE 24h BESPLATNO
3. Zatražite BESPLATNO 24-satno testiranje od nas
4. REGISTRUJTE se za više ponuda i POPUSTE na prvu kupnju i PUNO PUNO više u MEMBERS area!
5. Napravite konačnu kupovinu na našoj stranici SHOP po punoj cijeni ili idite u svoj MEMBERS area i tamo izvršite kupovinu
KORIŠTENJEM POPUSTA KOJI SAMO ČLANOVI MOGU !
6. Molimo pričekajte (15min-24h maksimalno) dok ne obradimo vašu narudžbu nakon čega ćete pokrenuti LINE. Hvala ti.
I NE ZABORAVITE SVOJ 20% OFF SHARE KUPON!
Više informacija u MEMBERS area.

7. Uživajte


Sadržaj:

1. Kako postaviti IPTV na Iphone-u pomoću aplikacije GSE IPTV?
2.
Značajke GSE aplikacije na iOS
3. Kako dodati IPTV kanale na iOS?

How to set IPTV on iphone using GSE IPTV application?

In this tutorial we will show you how to insert IPTV channels into your GSE IPTV application. Start by downloading the GSE SMART IPTV app from the apple store.
 • GSE SMART IPTV app

You can download this application via the link below:

 

https://itunes.apple.com/us/app/gse-smart-iptv/id1028734023?mt=8


Kako postaviti IPTV na iphone-u pomoću aplikacije GSE IPTV?

U ovom uputstvu ćemo vam pokazati kako da ubacite IPTV kanale u svoju GSE IPTV aplikaciju. Započnite preuzimanjem aplikacije GSE SMART IPTV iz apple store.
 • GSE SMART IPTV app

Ovu aplikaciju možete preuzeti putem donjeg linka:

 

https://itunes.apple.com/us/app/gse-smart-iptv/id1028734023?mt=8


Features of the GSE app on iOS

GSE SMART IPTV is a complete user-defined advanced IPTV solution for your iOS device. With a built-in strong player that supports most formats, including M3U with options (M3U with options, meaning with EPG, etc.).

 

 • Local M3U playlists (user can upload via FTP and HTTP)
 • Remote playlists (user can add their HTTP playlists)
 • Safe playlist (No need to enter the full URL, just register an HTTP URL with a username, note that there is no need to provide a user email address)
 • Playlist manager (User can add their local playlists to the database and then edit, add, delete ...)
 • Export database playlist to M3U format (you can find and download the file for export via FTP, it can even be used as a beautification of M3U)
 • EPG in XMLTV format (allowed XML, zip, gzip formats)
 • EPG XMLTV formats can be imported from a local or also support a remote epg source.
 • The remote epg source can be updated regularly.
 • The playlist can be loaded via FTP or HTTP web interface
 • Faster and better intelligence M3U parser

 

 

Live IPTV support

 

✔ HTTP, HSL, M3U8, MMS, RTSP and more

✔ RTMP supports all options, including secure tokens

GSE SMART IPTV app logo

Značajke GSE aplikacije na iOS-u

GSE SMART IPTV je cjelovito korisničko definirano napredno IPTV rješenje za vaš iOS uređaj. S ugrađenim jakim playerom koji podržava većinu formata, uključujući M3U s opcijama (M3U with options, znači sa EPG itd).

 

 • Lokale M3U playlist-e (korisnik može prenositi putem FTP-a i HTTP-a)
 • Udaljene playlist-e "remote playlist" (korisnik može dodati svoje HTTP playlist-e)
 • Sigurna lista za reprodukciju (Nema potrebe za upisivanjem cijelog URL-a, samo registrirajte HTTP URL s korisničkim imenom, imajte na umu da nema potrebe za davanjem korisničke e-adrese)
 • Menadžer plejlista (Korisnik može dodati svoje lokalne plejliste u bazu podataka, a zatim ih urediti, dodati, izbrisati ...)
 • Izvoz popisa za reprodukciju baze podataka u M3U format (datoteku za izvoz možete pronaći i preuzeti putem FTP-a, može se koristiti čak i kao uljepšavanje M3U)
 • EPG u XMLTV formatu (dozvoljeni XML, zip, gzip formati)
 • EPG XMLTV formati se mogu uvesti iz lokalnog ili također podržavati udaljeni epg izvor.
 • Udaljeni izvor epg može se redovno ažurirati.
 • Playlista može se učitati putem FTP ili HTTP web sučelja
 • Brži i bolji inteligencijski M3U parser

 

Podrška za IPTV uživo

✔ HTTP, HSL, M3U8, MMS, RTSP i još mnogo toga

✔ RTMP podržava sve opcije, uključujući sigurne tokene

GSE SMART IPTV app logo

How to add IPTV channels to the GSE app on iOS

Step 1: Start by downloading the GSE IPTV app from the App Store, and click the 3 lines in the upper left corner to open the main menu.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 1

Step 2: Go to the “Xtream Codes API” and select to go to the next section.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 2

Step 3: Click "+" in the upper right corner of the screen.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 3
Step 4: Now you need to fill in the entries as instructed below:

Playlist name: You can place any name.
Server name: Here you must apply the server name provided by your IPTV distributor.
Username: Enter the username provided by your IPTV distributor.
Password: Enter the password provided by your IPTV distributor.

Where to find the username, password, and the server name?

You can find all these mentioned details inside your M3U URL you got from us..
 • GSE SMART IPTV app - Step: 4
Step 5: Now select "Force update EPG".
 • GSE SMART IPTV app - Step: 5
Now your GSE app is ready for streaming IPTV channels on your iOS device.

You can find all these mentioned details in your M3U URL.

Example:

http://smartiptv.club:8080/ get.php? username=1234567890 &password= 9876543210&type=m3u_plus&output=ts

Where:

Server name:  
http://smartiptv.club:8080
Username:      
1234567890
Password:       
9876543210

Note:
Do not attempt to use this information as a username and password. They are just an example!

Kako dodati IPTV kanale u GSE aplikaciju na iOS-u

Korak 1: Započnite preuzimanjem aplikacije GSE IPTV iz App Store-a, a u gornjem lijevom kutu kliknite 3 linije da biste otvorili glavni meni.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 1

Korak 2: Idite na "Xtream Codes API" i odaberite da biste prešli na sljedeći odjeljak.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 2

Korak 3: Kliknite "+" u gornjem desnom uglu ekrana.

 • GSE SMART IPTV app - Step: 3
Korak 4: Sada morate popuniti unose prema sljedećim uputama:

Naziv liste za reprodukciju (Playlist Name): Možete staviti bilo koje ime.
Ime servera (Server Name): Ovdje morate primijeniti ime servera koje je dostavio vaš IPTV distributer.
Korisničko ime (Username): Unesite korisničko ime vašeg distributera IPTV-a.
Lozinka (Password): Unesite lozinku koju je dao vaš IPTV distributer.

Gdje pronaći korisničko ime, lozinku i ime servera?

Sve ove spomenute detalje možete pronaći u svom M3U URL-u koji ste dobili od nas.
 • GSE SMART IPTV app - Step: 4
Korak 5: Sada odaberite: "Force update EPG"
 • GSE SMART IPTV app - Step: 5
Sve ove spomenute detalje možete pronaći u svom M3U URL-u.

Naprimjer:

http://smartiptv.club:8080/ get.php? username=1234567890 &password= 9876543210&type=m3u_plus&output=ts

Gdje bi bilo:

Server name:  
http://smartiptv.club:8080
Username:      
1234567890
Password:       
9876543210

Napomena:
Ne pokušavajte koristiti ove podatke kao username i password. Oni su samo primjer!


* All instructions are for information only. ExYU IPTV Team is not responsible for their use or misinterpretation.
*Sva uputstva su informativnog karaktera. ExYU IPTV Team ne odgovara za njihovo korištenje ni pogrešno tumačenje istih.

ExYU IPTV
ANIMAL-HOST LTD

The ultimate toolbox for creating amazing TV SERVICE!